Contact

Contact

Het algemene postadres voor onze muziekvereniging is:

Muziekvereniging Wilhelmina
Meerval 34
2411DR Bodegraven

Als er vragen zijn aan het bestuur of één van de bestuursleden kunt u contact met ons opnemen via bestuur@wilhelminazwammerdam.nl

Voor algemene vragen/informatie zijn wij bereikbaar via info@wilhelminazwammerdam.nl

Via boekingen@wilhelminazwammerdam.nl kunt u informatie opvragen of afspraken maken met de coördinator optredens over een optreden door de fanfare of het dweilorkest.

Bestuur

Het bestuur van muziekvereniging Wilhelmina bestaat op dit moment uit 5 leden die tijdens de jaarlijkse ledenvergadering door en uit de leden van onze vereniging zijn gekozen.
Over het algemeen neemt een bestuurslid, nadat hij/zij door de leden is her-/gekozen, voor 3 achtereenvolgende jaren zitting in het bestuur.Het huidige bestuur bestaat uit:
Voorzitter                         : Mieke Schouten
Secretaris                         : Piet Broere
Penningmeester              : Mathieu van Wijngaarden
Coördinator optredens   : Jan Lodder
Algemeen bestuurslid     : Adri van Greuningen